Mitä muotoilija tekee?

Muotoilija muotoilee paitsi asioita ja esineitä, myös kokemuksia ja elämyksiä. Muotoilijan keskeisiä osaamisalueita ovat käyttäjälähtöisyys ja ongelmanratkaisukyky.

Vaikka prosessit ja toimintatapa ovat pitkälti yhteisiä, muotoilijatkin erikoistuvat omille osaamisalueilleen. Muotoilijapankista löydät yli kaksikymmentä erilaista osaamisalaa palvelumuotoilusta tuotemuotoiluun. Muotoilijapankin osaajista valtaosa on erikoistunut tuotemuotoiluun, ja tässä etenkin korusuunnitteluun. Muotoilijan osaaminen on kuitenkin varsin relevanttia monitasoisiin ja -ulotteisiin kokonaisuuksiin.

Muotoiluajattelussa toiminta nähdään prosessina, ja muotoilijan osaamiseen kuuluu prosessin visualisoimisen taito. Visualisointi puolestaan auttaa avaamaan näkymiä, joiden kautta voidaan tunnistaa muutoin vaikeasti havaittavia ongelmakohtia.

 

Mitä on muotoilu ja mitä muotoilijan käyttö mahdollistaa?

Muotoiluajattelulle on tyypillistä laatikon ulkopuolinen ajattelu ja konventioiden haastaminen. Henry Fordille virheellisesti omistettu lausahdus ”jos olisin kysynyt, mitä asiakkaat haluavat, he olisivat vastanneet ’nopeampia hevosia’” on hyvä kiteytys siitä, miten muotoilija ajattelee. Menestyksekkäät muotoilijat ovat haastaneet konventioita ja muotoiluun toimintansa perustaneet yritykset jopa kokonaisia liiketoiminnan aloja.

Muotoiluajattelu on paljon enemmän kuin pelkkää pintaa. Se on luovaa ongelmanratkaisua; holistinen eli kokonaisvaltainen ja käyttäjälähtöinen näkökulma asioihin ja toimintoihin. Muotoilija näkee toiminnan prosessina, ja muotoilijan osaamiseen kuuluu prosessin visualisoimisen taito. Visualisointi puolestaan auttaa avaamaan näkymiä, joiden kautta voidaan tunnistaa muutoin vaikeasti havaittavia ongelmakohtia.

 

Miksi ostaisin muotoilijan osaamista ja jos ostan, niin mitä saan?

Saat osaajan, joka ideoi käyttäjälähtöisesti, haastaa olemassa olevia malleja ja ajattelee laatikon ulkopuolelta. Muotoilija kykenee tuomaan uutta näkökulmaa myös yrityskehitykseen. Useimmilla yrityksillä on vain hyvin vähän ymmärrystä ja tietoa asiakkaidensa tarpeista tai omien prosessiensa tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Saat osaajan, joka hallitsee tuotteen tai palvelun koko elinkaaren tarpeesta, materiaaleista ja valmistusprosessista käyttäjäkokemukseen, ja osaa estetisoida kokonaisuuden houkuttelevaksi.

Ja ennen kaikkea osaajan, jolla on kykyä ja työkaluja ymmärtää, mitä tarvitset.

 

Muotoilija on monialainen

Muotoilija on monialainen osaaja, joka voi vaikuttaa liiketoiminnan menestykseen, esimerkiksi tilaisuuden onnistumiseen tai tuotteen suosioon, monessa eri vaiheessa. Muotoilijan toimeksiannon voi antaa esimerkiksi kirjasto, joka tarvitsee taidelainaamoonsa itsensä näköiset ja toimivat pakkaukset kotiinkuljetusta varten. Tilaisuudet, ovat ne sitten yrityksen tai yksityisen, nousevat eri tasolle yhteisellä ilmeellä kaikessa viestinnässä kutsuista ja opasteista verkkosivuihin.

Selvitysten mukaan ymmärrys on lisääntymässä siitä, että muotoilija osaa muutakin kuin vaikuttaa tuotteen tai esineen ulkonäköön. Kassavirtaa voi parantaa muotoillun tuotteen tai prosessin paremmalla kilpailukyvyllä eli brändiarvon kasvattamisella: Muotoilu lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä tuotteen tai palvelun koettuun laatuun ja parantaa markkinointi-investointien tehoa.

Muotoilun käytön onkin todettu vaikuttavan positiivisesti yritysten taloudelliseen menestykseen. Lue lisää: https://issuu.com/anttipitkanen/docs/designroi-mitattavaamuotoilua